Wybierz język:   Polski  English
21 lipca 2014 » Zaprojektowanie sieci światłowodowej w technologii FTTH w Piszu
Prosimy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie sieci światłowodowej w technologii FTTH miejscowości Pisz. Wstępne wytyczne do projektowania znajdują się w załączonej koncepcji sieci światłowodowej (opis i rysunek).

Dodatkowo w zakresie oferty powinny być zawarte następujące opracowania:

1. Wykonanie weryfikacji przedstawionej koncepcji pod względem optymalizacji projektu z punktu widzenia przeszłej realizacji prac (np. weryfikacja trasy kabla z uwagi na możliwość ograniczenia liczby odbudowywanych elementów w terenie);
2. Wykonanie analizy możliwości podłączenia do sieci obszarów nie ujętych w załączonej koncepcji;
3. Wykonanie analizy możliwości przyłączenia do sieci wymaganej liczby abonentów łącznie z podpisaniem wstępnych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Prosimy o przesyłanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@ketel.pl
Termin składania ofert: 31 lipca 2014 r. godzina 24:00

Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"pdf Koncepcja techniczna projektu SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTH w Piszu  (823,53 KB)
pdf Rysunek koncepcyjny projektu SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTH w Piszu  (1,3 MB)