Wybierz język:   Polski  English
22 lipca 2014 » Wykonanie mapy do celów projektowych dla sieci światłowodowej w technologii FTTH w Piszu
Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie mapy do celów projektowych miejscowości Pisz. Mapę należy wykonać w oparciu o załączoną rysunek koncepcji sieci światłowodowej.

Prosimy o przesyłanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@ketel.pl
Termin składania ofert: 31 lipca 2014 r. godzina 24:00

Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"pdf Rysunek koncepcyjny projektu SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTH w Piszu  (1,3 MB)