Nasz zespół

EDWARD AMBROZIAK

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. telekomunikacji Posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Główny projektant, 22 lata w branży telekomunikacji. Konsultant, projektant i współpracownik b+w Telecom Solutions. Projektant i kierownik robót systemów łączności dla Metra Warszawskiego. Konsultant, projektant aplikacji repeaterów sygnału GSM/UMTS. Projektant, Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru przy budowie BTS’ów dla Centertel, Era, Polkomtel,TP Emitel. Ponad 1000 zrealizowanych terminalowych stacji satelitarnych VSAT. Systemy STAR, MESH, SCPC Broadcast – audio: Radio ESKA, Radio Olsztyn, Radio Niepokalanów; Broadcast - video: TV PULS. Ponad 1000 cyfrowych łączy radiowych typu p2p (Stratex Networks/DMC, Ericsson, Alcatel, SAGEM, Harris, NEC, Westica, RAN, SAF), łącza PDH i SDH. Ponad 200 zrealizowanych procesów formalno-prawnych w telekomunikacji. Uzyskał kilkanaście decyzji środowiskowych w obszarach Natura 2000.

Krystyna Kowalska

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Elektroniki. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Projektant systemów telekomunikacyjnych: radiowych, światłowodowych, przewodowych. - projektowała i nadzorowała budowę systemu systemów łączności dla I i II linii Metra Warszawskiego, projektant zastosowań repeaterów sygnału GSM/DCS/UMTS, projektant systemów dystrybucji sygnałów RF (radiowych) za pomocą FO (światłowodów) tzw systemów FODS - Projektant, asystent Kierownika Budowy, przy budowie stacji bazowych dla PTK Centertel, PTC Era, Polkomtel, TP Emitel. Pracowała i współpracowała z następującymi firmami: - COBRESPU jako specjalista w technice cyfrowej i mikrofalowej, - Bank Gospodarstwa Krajowego jako expert ds. Informatyki i telekomunikacji w Departamencie Zagranicznym, - BPT Telbank SA– firmie świadczącej usługi telekomunikacyjne głównie dla sektora bankowego, - Exatel SA – świadczącym usługi telekomunikacyjne dla sektora finansowego, administracji państwowej i wojska, - AWEA Sp. z o.o – firmie świadczącej usługi budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Grzegorz Matoga

specjalista ds. telekomunikacji

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 11-letnie doświadczenie przy projektowaniu stacji bazowych dla operatorów telefonii komórkowej, linii radiowych, instalacji dostępu radiowego. Projekty budowlane teletechniczne. Ukończył Wojskową Akademię Techniczna na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji, specjalność: Systemy Telekomunikacyjne.

Marcin Leszczyc-Radoliński

specjalista ds. telekomunikacji

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Posiada doświadczenie przy projektowaniu i budowie systemów i sieci radiowych. Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Elektroniki i Technik informacyjnych, specjalność: Systemy i Sieci Telekomunikacyjne.

Ewa Malinowska

specjalista ds. telekomunikacji

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 14-letnie doświadczenie przy projektowaniu systemów telekomunikacyjnych, między innymi na I i II linii metra. Ukończyła Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji - specjalność: Systemy Telekomunikacyjne.

Maksymilian Jaremcio

brygadzista

11 lat w branży. Doświadczenie w dowodzeniu zespołem przy instalacjach radioliniowych (SAF, Ericsson, Harris). Pełnił rolę brygadzisty przy realizacji całoliniowych systemów Metra Warszawskiego od A20 do A23. Posiada uprawnienia do pracy na wysokości